بندر عباس

در هنگام (هرمزگان)، ایران
امروز: سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بندر عباس، در استان هنگام (هرمزگان)، ایران

اطلاعات شهر بندر عباس

آب و هوای شهر بندر عباس

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب

رطوبت: ۸۴ درصد، فشار: ۳۳۹۹۹.۳۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۳۵

ساعت: ۱۷:۳۷

دما: °۳۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۰ (سانتیگراد)