بندر عباس

در هنگام (هرمزگان)، ایران
امروز: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بندر عباس، در استان هنگام (هرمزگان)، ایران

اطلاعات شهر بندر عباس

آب و هوای شهر بندر عباس

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۴۷ درصد، فشار: ۳۳۹۳۱.۶۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۲

ساعت: ۱۹:۳۲

دما: °۳۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)